ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΧΙΚΟΣ

Αρχικός έλεγχος:

Πραγματοποιείται στα 4 έτη από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος (για καινούρια και αμεταχείριστα οχήματα Ι.Χ επιβατικά και μικρά φορτηγά έως και 3,5 τόνους).

Για τα φορτηγά με μικτό βάρος πάνω από 3,5 τόνους η πρώτη υποχρέωση για έλεγχο ΚΤΕΟ είναι στο ένα έτος από τη πρώτη ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα (για καινούρια και αμεταχείριστα).

Για τα λεωφορεία από 10 θέσεις και άνω συμπεριλαμβανομένου και του καθίσματος του οδηγού η υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ είναι το ένα έτος από την πρώτη ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Το ίδιο ισχύει και για τους οδικούς συρμούς είτε με ενιαία άδεια είτε δημόσιας χρήσης με ρυμουλκούμενο ή με ημιρυμουλκούμενο (επικαθήμενο).