ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ

Ο περιοδικός έλεγχος διενεργείται μετά από τον αρχικό έλεγχο κάθε 2 έτη για τα Ι.Χ επιβατικά και για τα φορτηγά με μικτό βάρος μικρότερο από 3,5 τόνους. Η κάρτα ελέγχου καυσαερίων στα εν λόγω οχήματα ανανεώνεται κάθε έτος μετά τον αρχικό η περιοδικό έλεγχο και έχει διάρκεια ισχύος ενός έτους.
Για τα επιβατικά Δ.Χ ισχύει στον αρχικό αλλά και τον περιοδικό ότι και στα βαρέα δηλαδή ανά έτος και έκδοση κάρτας ελέγχου καυσαερίων ανά 6 μήνες από την ημερομηνία που περνάει έλγχο ΚΤΕΟ
Ο περιοδικός έλεγχος για τα φορτηγά με μικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων οποιαδήποτε κατηγορίας αλλά και για τα ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα άνω των 3,5 τόνων , καθώς και των λεωφορείων άνω των 10 θέσεων συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, γίνεται ανά έτος μετά από αρχικό – περιοδικό έλεγχο. Η έκδοση της κάρτας ελέγχου καυσαερίων γίνεται κάθε έξι μήνες από την ημερομηνία που διενεργείται ο αρχικός η περιοδικός έλεγχος ΚΤΕΟ.